O nas

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Norymberdze powstał w 1994 roku. Dzięki staraniom rodziców szkołę od dn. 04.03.1995 roku wcielono do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą (obecnie ORPEG) i utworzono sześć pierwszych klas oraz jedną grupę przedszkolaków.

Na początku zajęcia odbywały się w Hegelschule, następnie od 1996 roku w Thusneldaschule, a w budynku szkoły Preißlerschule od 2004. W ciągu 20 sobót w roku szkolnym dzieci uczą się języka polskiego, oraz geografii i historii Polski = wiedzy o Polsce (nowy przedmiot).

Od 2019 roku zajęcia odbywają się w Peter-Vischer Schule: Bielingplatz 2, 90419 Nürnberg

Dodatkowe lekcje religii prowadzane są przez księdza Stanisława Stenkę, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Norymberdze. SPK w Norymberdze kieruje mgr Jarosław Muszyński.

Pełna nazwa szkoły od dnia 1 września 2017 r. brzmi: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze. Organem nadrzędnym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie (homepage: www.orpeg.pl )  i podlegający Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Celem Szkoły jest umożliwienie uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty w Niemczech uzupełnienie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, historii, geografii i kultury Polski w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Dzieci otrzymują świadectwa MEN, ważne ze świadectwem szkoły kraju pobytu.

Co roku do szkoły uczęszcza ok. 120-130 uczniów - do szkoły przyjmuje się uczniów w wieku od 6 lat.

W skład grona pedagogicznego wchodzi 10 nauczycieli. Tradycyjnie w ciągu roku szkolnego odbywa się:

  • pasowanie na ucznia i ślubowanie I klasy SP
  • dzień nauczyciela
  • uroczystość z okazji 11 listopada
  • w grudniu naszą szkołę odwiedza z prezentami święty Mikołaj
  • wspólne spotkanie wigilijne połączone ze śpiewaniem kolęd
  • zabawa karnawałowa dla dzieci
  • dzień sportu i dziecka.

Szkoła jest instytucją oświatową podległą MEN i finansowaną ze środków budżetowych. Dla dzieci rodziców z polskim obywatelstwem lub z „polskimi korzeniami” nauka w szkole jest bezpłatna.

Istnieje też „zerówka” dla dzieci po ukończeniu 5 roku życia, nauka w niej to zajęcia pozaszkolne, pozabudżetowe, opłacane przez rodziców.

Dobrowolne składki rodziców na Komitet Rodzicielski wspierają funkcjonowanie szkoły: np. zakup książek do biblioteki szkolnej, ubezpieczenie dzieci lub też przeprowadzenie wielu imprez szkolnych. Ukazuje się gazetka szkolna w nakładzie ponad stu sześcdziesięciu egzemplarzy z możliwością umieszczenia drobnych ogłoszeń.


Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej (MEN) i należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Obecne są w 36 krajach. W ich skład wchodzą: Zespół Szkół w Atenach, 66 Szkolnych Punktów Konsultacyjnych (SPK), 4 sekcje polskie w szkołach międzynarodowych we Francji. Szkoły realizują program uzupełniający (przedmioty ojczyste), nauczane przedmioty:  język polski, wiedza o Polsce, historia Polski, geografia Polski.

W roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkołach przy polskich placówkach dyplomatycznych rozpoczęło łącznie 15,8 tys. uczniów (szkoły podstawowe - 12 tys., gimnazja - 2,8 tys. i licea ogólnokształcące – ok 1 tys. uczniów), uczy w nich 586 nauczycieli.

Więcej informacji na stronach:

- Szkolny Punkt Konsultacyjny w Norymberdze: http://www.norymberga.orpeg.pl/

- ORPEG: http://www.orpeg.pl/index.php/home/o-orpeg

- Szkolne Punkty Konsultacyjne na świecie: http://www.orpeg.pl/index.php/szkolne-punkty-konsultacyjne