O nas

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Norymberdze powstał w 1994 roku. Dzięki staraniom rodziców szkołę od dn. 04.03.1995 roku wcielono do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą (obecnie ORPEG) i utworzono sześć pierwszych klas oraz jedną grupę przedszkolaków. Na początku zajęcia odbywały się w Hegelschule, następnie od 1996 roku w Thusneldaschule, a w budynku szkoły Preißlerschule od 2004.

Od 1 września 2017 r. szkoła zmieniła oficjalną nazwę na: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze. Organem nadrzędnym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie.

Od 2019 roku zajęcia odbywają się w Peter-Vischer Schule: Bielingplatz 2, 90419 Nürnberg. Pełna nazwa szkoły od dnia 1 września 2019 r. brzmi: Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze. Organem nadrzędnym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie (homepage: www.orpeg.pl ), który podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Celem Szkoły jest umożliwienie uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty w Niemczech uzupełnienie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, historii, geografii i kultury Polski w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Dodatkowe lekcje religii prowadzane są przez księdza Stanisława Stenkę, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Norymberdze. SPK w Norymberdze kieruje mgr Jarosław Muszyński.

Dzieci otrzymują świadectwa MEN, ważne ze świadectwem szkoły kraju pobytu.

Co roku do szkoły uczęszcza ok. 150-160 uczniów - do szkoły przyjmuje się uczniów w wieku od 7 lat. 6-sześciolatkowie na podstawie ważnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły niemieckiej lub europejskiej. Istnieje też „zerówka” dla dzieci po ukończeniu 5 roku życia, nauka w niej to zajęcia pozaszkolne, pozabudżetowe, opłacane przez rodziców.

W skład grona pedagogicznego wchodzi 10 nauczycieli. Tradycyjnie w ciągu roku szkolnego odbywa się:

  • pasowanie na ucznia i ślubowanie I klasy SP
  • dzień nauczyciela
  • uroczystość z okazji 11 listopada
  • w grudniu naszą szkołę odwiedza z prezentami święty Mikołaj
  • wspólne spotkanie wigilijne połączone ze śpiewaniem kolęd
  • zabawa karnawałowa dla dzieci
  • dzień sportu i dziecka.

Szkoła jest instytucją oświatową podległą MEN i finansowaną ze środków budżetowych. Dla dzieci rodziców z polskim obywatelstwem lub z „polskimi korzeniami” nauka w szkole jest bezpłatna. Dobrowolne składki rodziców na Komitet Rodzicielski wspierają funkcjonowanie szkoły: np. zakup książek do biblioteki szkolnej, ubezpieczenie dzieci lub też przeprowadzenie wielu imprez szkolnych. Ukazuje się gazetka szkolna z możliwością umieszczenia drobnych ogłoszeń.


Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Obecne są w 35 krajach. W ich skład wchodzą: Zespół Szkół w Atenach, 67 Szkół Polskich, 4 sekcje polskie w szkołach międzynarodowych we Francji. Szkoły realizują program uzupełniający (przedmioty ojczyste – język polski i wiedza o Polsce), z wyjątkiem Zespołu Szkół w Atenach, który prowadzi dodatkowo nauczanie ramowe. W roku szkolnym 2018/2019 naukę w szkołach przy polskich placówkach dyplomatycznych rozpoczęło łącznie ponad 17 tys. uczniów. Pracuje w nich blisko 600 nauczycieli.

Więcej informacji na stronach:

- Szkoła Polska w Norymberdze: http://www.norymberga.orpeg.pl//

- ORPEG: http://www.orpeg.pl/index.php/home/o-orpeg