Strona główna

Nowy budynek szkoły

Po 15 latach pobytu w Preisslerschule w wakacje poinformowany zostałem, że z powodu prac modernizacyjnych musimy szukać nowej szkoły. Po długim i intensywnym poszukiwaniu z pomocą Konsulatu Generalnego RP w Monachium oraz zaangażowaniu się burmistrza miasta Norymbergi Pana Gsell  rektor Peter-Vischer Schule zgodził się nas przyjąć.

Niestety wiąże się to też z ograniczeniami.

W nowej szkole jest  zakaz wstępu rodziców na teren szkoły, poza uzasadnionymi przypadkami (zebranie rodziców z nauczycielem lub kierownikiem, indywidualny termin u nauczyciela, wizyta w sekretariacie szkoły). Zakazano sprzedaży środków żywnościowych na terenie szkoły

Dzisiaj po raz pierwszy przebywamy w nowej szkole, wspólnie postarajmy się jak najlepiej zorganizować nowy rok szkolny.

 

Kierownik Szkoły

Jarosław Muszyński