Strona główna

Terminy zajęć w roku 2020/2021

I semestr

12.09.2020, 26.09.2020, 17.10.2020, 24.10.2020, 21.11.2020, 05.12.2020, 19.12.2020, 23.01.2021, 06.02.2021

II semestr
06.03.2021, 20.03.2021, 24.04.2021, 08.05.2021, 15.05.2021, 12.06.2021, 26.06.2021, 10.07.2021, 24.07.2021