Strona główna

Rezygnacja z dalszej nauki w Szkole Polskiej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie proszę wszystkich, którzy z różnych powodów nie będą kontynuować dalszej nauki w naszej szkole, o złożenie oficjalnej, pisemnej rezygnacji. Stosowne oświadczenie należy przesłać na adres e-mail sekretariatu szkoły.