Strona główna

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020

Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się w dniu 12 września 2020. W budynku szkoły niemieckiej Peter-Vischer-Schule, Bielingplatz 2, 90419 Nürnberg
Uczniowie oraz opiekunowie sa zobowiązani do przestrzegania planu higienicznego zamieszczonego ponizej.y zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w dniu 11 września 2020.
Obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły rodzicom oraz osobom trzecim.

PLAN HIGIENICZNY