Strona główna

Składka na Komitet Rodzicielski

W imieniu Komitetu Rodzicielskiego prosimy o uregulowanie opłat na komitet rodzicielski. Składka na rok szkolny 2018/2019 pozostała bez zmian i wynosi: 
60 EUR za pierwsze dziecko,
30 EUR za drugie, trzecie dziecko i pozostałe 0 EUR.

Proszę o przelanie tej kwoty na konto Elternbeirat der Polnischen Schule (Komitetu Rodzicielskiego) z podaniem nazwiska i imienia dziecka oraz klasy. W wyjątkowych sytuacjach składki przyjmuje w pokoju rodziców skarbnik szkoły: Pani Aneta-Wysocka-Hamel

Niektóre Urzędy Skarbowe (Finanzamt) uznają te kwoty jako pokwitowanie darowizny (Spende) i można je dołączyć do rocznego rozliczenia i odliczyć od podatku dochodowego. Proszę w tym celu stosować się do poniższego wzoru przelewu z gazetki szkolnej.

 Elternbeirat der Polnischen Schule, IBAN: DE 92 76050 1010 0049 23553, Kreditinstitut: Sparkasse Nürnberg, Spende für Elternbeirat  (nazwisko i imię dziecka, klasa).