Strona główna

Komunikacja szkoły z rodzicami

W czasie walnego zebrania rodzice przedstawili potrzebę wprowadzenia nowoczesnego systemu komunikacji szkoły z
rodzicami. Została przedstawiona wstępna koncepcja komunikacji obejmującą istniejące oraz nowe kanały komunikacji:


GŁOS SZKOŁY— drukowany periodyk rozdawany uczniom w klasach
Oficjalna strona internetowa zawierająca oficjalne informacje kierownictwa: www.norymberga.orpeg.pl
Strona internetowa Rady Rodziców zawierająca informacje oficjalne oraz organizacyjne związane z życiem szkoły: www.glos-szkoly.de
Grupa e-mailowa szkoły służąca do bezpośredniej komunikacji e-mailowej z rodzicami.
Grupa WhatsApp szkoły służąca do komunikacji z przedstawicielami rad klasowych, którzy będą dalej przekazywali istotne wiadomości do rodziców poszczególnych klas.
Konto Facebook szkoły w chwili obecnej jest zawieszone i czeka na rodzica chętnego do jego aktualizacji.

Rodziców zainteresowanych otrzymywaniem informacji o sprawach szkolnych drogą e-mailową prosimy o przesłanie adresu e-mail do redakcji.
W celu dodania do grupy WhatsApp prosimy przedstawicieli rad klasowych o przesłanie numerów telefonu na adres e-mailowy redakcji.

Uwaga. Zapisy do obu grup są dobrowolne i anonimowe. Prosimy o przesyłanie jedynie adresu e-mail i/lub telefonu bez podawania danych osobowych.

Do regularnej publikacji oraz rozwoju gazetki Głos szkoły konieczne jest zaangażowanie rodziców. Wszystkich chętnych do tworzenia artykułów oraz dystrybucji gazetki prosimy o kontakt na adres e-mail redakcji. Mile widziane są również gotowe artykuły związane z życiem szkoły jak również pomysły na tematy/cykle artykułów.

Dalsze wnioski i pomysły dotyczące komunikacji szkoły z rodzicami prosimy zgłaszać bezpośrednio do redakcji.