Logowanie  

Pisanie na forum, wejście do działu ogłoszeń, pisanie artykułów i inne podobne funkcje możliwe są tylko po zalogowaniu.

   

Użyteczne linki  

   

Strona główna

Legitymacje szkolne 2018

Proszę o odebranie legitymacji szkolnych wystawionych/podstemplowanych w 2017 r.


W nowej trze nieprzekraczalny termin składania wniosków o legitymację to koniec marca 2018 roku.

Nie ma możliwości wysyłania legitymacji do poszczególnych uczniów indywidualnie.

Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej pobierane są opłaty.
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2017, poz. 170)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1529)

Wysokość opłat:
- duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł
- duplikat świadectwa szkolnego 26,00 zł

Duplikat legitymacji może być wydany z następujących powodów:  zgubienie legitymacji, kradzież legitymacji, zniszczenie legitymacji.  Powód ten należy dopisać na wniosku.
 
Natomiast w sytuacjach gdy:
 
-dokument zawiera błędy ( pomyłki w imieniu i nazwisku, adresie i innych danych),
-w legitymacji szkolnej skończyło się miejsce na pieczęć potwierdzającą jej ważność,
 
mamy do czynienia z wymianą dokumentu. W takim wypadku nie pobiera się żadnej opłaty. Do wymiany dokumentu niezbędny jest nowy wniosek o wydanie legitymacji.
 
Osoba, której dotyczy wymiana dokumentu, wnioskując o jego wymianę oddaje „stary” dokument. Odpowiednie wnioski można uzyskać u kierownika lub pobrać ze strony internetowej szkoły.