Strona główna

Legitymacje szkolne 2019

Dzieci uczęszczające to szkoły są uprawnione do otrzymania legitymacji szkolnych. Legitymacje szkolne ważne są w Polsce tylko z numerem PESEL /numerem dokumentu tożsamości.

W celu sprawnej obsługi procesu wystawiania i przedłużania legitymacji zbiorcze wysyłanie legitymacji szkolnych oraz wniosków o wystawienie nowych legitymacji szkolnych odbędzie się w dwóch terminach:

- do końca października 2019,

- do końca marca 2020.

Wystawione i przedłużone legitymacje szkolne zostaną odesłane do szkoły również w 2 turach.

Formularz aplikacyjny jest dostępny u kierownika  szkoły lub do pobrania na naszej strony internetowej oraz www.norymberga.orpeg.pl

Nie ma możliwości wysyłania legitymacji do poszczególnych uczniów indywidualnie.