Strona główna

Walne zebranie Rodziców

W czasie walnego zebrania rodziców w 13 października zostały dokonane wybory do Rady Rodziców.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 to:
Przewodniczący: Pan Sławomir Procelewski
Wice-Przewodniczący: Pani Anna Dębska-Kroener
Skarbnik: Pani Aneta Wysocka-Hamel
Zastępca Skarbnika: Pani Renata Brewczyńska
Sekretarz: Pani Alicja Kirschbaum.
Komisja rewizyjna: Emilia Zwolińska i Agnieszka Walczyk

Wszystkim osobom wybranym do Rady Rodziców życzymy owocnej pracy i sukcesów.

 Podczas zebrania rodziców omówiono również następujące tematy:

  • klasa 7 i 8 SP jest łączona, a w liceum istnieje grupa wiekowa w związku z wymogiem, że  w klasie musi być minimum 7 uczniów.
  • Istnieje podział na poszczególne etapy nauczania: szkołę podstawową, gimnazjum i liceum.
  • Składka na Komitet Rodzicielski pozostaje bez zmian i wynosi: 60 EUR za pierwsze dziecko, 30 EUR za drugie, trzecie dziecko i pozostałe 0 EUR
  • Ksiądz Stanisław Stenka prowadzi katechezę w naszej szkole jako wolontariusz.
  • Na nowej stronie internetowej www.norymberga.orpeg.pl  zamieszczone są listy podręczników, plan i terminy zajęć, statut szkoły oraz inne dokumenty (podania o legitymacje, formularze itp.). Na tej stronie będą też zamieszczone wybrane zdjęcia z imprez szkolnych.
  • Istnieje też osobna strona internetowa rodziców: www.glos-szkoly.de, na  której publikowane są aktualne i istotne sprawy dotyczące szkoły.
  • Rodzice na zebraniu przedstawili potrzebę wprowadzenia nowoczesnego systemu komunikacji z rodzicami, przedstawiciele rady klasowej będą przesyłali wiadomości do rodziców za pomocą komunikatora WhatsApp oraz drogą mailową. Sprawą tą oraz stworzeniem nowego wizerunku gazetki i strony internetowej rodziców zajmie się min. Pan Michał Świąć (rodzic ucznia klasa 2 SP). Rodziców zainteresowanych otrzymywaniem informacji prosimy o kontakt na adres redakcji.