Strona główna

Walne zebranie Rodziców

W czasie walnego zebrania rodziców w 13 października zostały dokonane wybory do Rady Rodziców.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 to:
Przewodniczący: Pan Sławomir Procelewski
Wice-Przewodniczący: Pani Anna Dębska-Kroener
Skarbnik: Pani Aneta Wysocka-Hamel
Zastępca Skarbnika: Pani Renata Brewczyńska
Sekretarz: Pani Alicja Kirschbaum.
Komisja rewizyjna: Emilia Zwolińska i Agnieszka Walczyk

Wszystkim osobom wybranym do Rady Rodziców życzymy owocnej pracy i sukcesów.

 Podczas zebrania rodziców omówiono również następujące tematy: