Strona główna

Ważne terminy przez końcem roku szkolnego

Do dnia 29 maja nastąpi wystawienie przewidywanych ocen końcowo-rocznych i powiadomienie rodziców.

29 czerwca Rada Pedagogiczna i klasyfikacja roczna uczniów

13 lipca zakończenie roku szkolnego i uroczystość Jubileuszu 25-lecia istnienia szkoły.

Do dnia 13 lipca 2019 należy również:

- uregulować składki na komitet rodzicielski

- oddać wypożyczone książki i podręczniki do biblioteki szkolnej - w przeciwnym razie uczeń/uczennica może nie otrzymać świadectwa szkolnego.