Strona główna

Składki na Komitet Rodzicielski

Szanowni Państwo,

 W imieniu Komitetu Rodzicielskiego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Norymberdze chcę przypomnieć o konieczności zapłacenia składki na Komitet Rodzicielski.

Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej Za Granicą w Warszawie (Skarb Państwa) opłaca tylko podstawowe wydatki szkoły tj. podręczniki, czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych oraz płace nauczycieli oraz wydatki rzeczowe sekretariatu szkoły (znaczki, toner, papier). Natomiast wszystkie inne wydatki pokrywane są ze środków komitetu rodzicielskiego. Między innymi ubezpieczenie dzieci i nauczycieli od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole oraz w drodze do szkoły, kopiowanie materiałów dla uczniów (ze względu na specyfikę programu nauczania dla szkół za granicą brak jednego podręcznika do Wiedzy o Polsce  oraz opóźnionych przesyłek podręczników z Polski do Niemiec), paczki na św. Mikołaja, lektury do biblioteki, nagrody książkowe dla uczniów, dopłaty do wyjść i wycieczek klasowych, organizacja uroczystości 25 lecia szkoły, pomieszczenie dla rodziców, zakup sprzętu szkolnego i wiele innych. Bez tych środków, jakość prowadzenia zajęć w naszej szkole uległaby pogorszeniu.

Istnieje możliwość odliczenia sobie tego wydatku po przelewie na konto Rady Rodziców według powyższego wzoru przy rocznym rozliczeniu w Urzędzie Skarbowym jako tak zwane Spende. Wiele Urzędów Skarbowych akceptuje dowód przelewu jako Spende.

 Chcę przypomnieć, że  w myśl uchwały Komitet Rodzicielski zastrzega sobie możliwość opublikowania listy osób które nie zapłaciły składek.

 Składka ta wynosi 60 EUR rocznie na jedno dziecko, 90 EUR dla dwójki dzieci, trzecie i następne dzieci w myśl uchwały Komitetu rodzicielskiego są zwolnione od płacenia składki = 0 EUR.

 Proszę o przelew do końca roku szkolnego tj. 13.07.2019: wzór do przelewu:

 Elternbeirat der Polnischen  Schule, IBAN: DE 92 76050 1010 0049 23553

 Kreditinstitut: Sparkasse Nürnberg

 Spende für Elternbeirat  (nazwisko i imię dziecka) ..................................... klasa  ....................

 Jarosław Muszyński

 Kierownik SPK