Strona główna

Wycieczka do Krakowa - Podsumowanie

W dniach 28.10.2019 - 1.11.2019 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Krakowa. Poniżej krótkie podsumowanie wyprawy.

Czytaj więcej: Wycieczka do Krakowa - Podsumowanie

Nowy budynek szkoły

Po 15 latach pobytu w Preisslerschule w wakacje poinformowany zostałem, że z powodu prac modernizacyjnych musimy szukać nowej szkoły. Po długim i intensywnym poszukiwaniu z pomocą Konsulatu Generalnego RP w Monachium oraz zaangażowaniu się burmistrza miasta Norymbergi Pana Gsell  rektor Peter-Vischer Schule zgodził się nas przyjąć.

Czytaj więcej: Nowy budynek szkoły

Aktualizacja: Wycieczka do Krakowa

Polska Szkoła w Norymberdze wraz z Radą Rodziców planują wycieczkę do Krakowa w terminie 27.10-1.11.2019. Wycieczka jest przeznaczona dla młodzieży szkolnej, która ukończyła 10 lat oraz ewentualnie ich rodziców. Planowany program wycieczki to:

Czytaj więcej: Aktualizacja: Wycieczka do Krakowa

Składki na Komitet Rodzicielski

Szanowni Państwo,

 W imieniu Komitetu Rodzicielskiego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Norymberdze chcę przypomnieć o konieczności zapłacenia składki na Komitet Rodzicielski.

Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej Za Granicą w Warszawie (Skarb Państwa) opłaca tylko podstawowe wydatki szkoły tj. podręczniki, czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych oraz płace nauczycieli oraz wydatki rzeczowe sekretariatu szkoły (znaczki, toner, papier). Natomiast wszystkie inne wydatki pokrywane są ze środków komitetu rodzicielskiego. Między innymi ubezpieczenie dzieci i nauczycieli od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole oraz w drodze do szkoły, kopiowanie materiałów dla uczniów (ze względu na specyfikę programu nauczania dla szkół za granicą brak jednego podręcznika do Wiedzy o Polsce  oraz opóźnionych przesyłek podręczników z Polski do Niemiec), paczki na św. Mikołaja, lektury do biblioteki, nagrody książkowe dla uczniów, dopłaty do wyjść i wycieczek klasowych, organizacja uroczystości 25 lecia szkoły, pomieszczenie dla rodziców, zakup sprzętu szkolnego i wiele innych. Bez tych środków, jakość prowadzenia zajęć w naszej szkole uległaby pogorszeniu.

Czytaj więcej: Składki na Komitet Rodzicielski

Podręczniki w nowym roku szkolnym

W przyszłym roku szkolnym (2019/2020) uczniowie Szkoły Podstawowej otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia (dotacja MEN). Natomiast uczniowie Liceum muszą zakupić podręczniki we własnym zakresie. Lista podręczników będzie dostępna w dniu 13 lipca u wychowawcy klas oraz opublikowana stronach internetowych szkoły.

Ważne terminy przez końcem roku szkolnego

Do dnia 29 maja nastąpi wystawienie przewidywanych ocen końcowo-rocznych i powiadomienie rodziców.

29 czerwca Rada Pedagogiczna i klasyfikacja roczna uczniów

13 lipca zakończenie roku szkolnego i uroczystość Jubileuszu 25-lecia istnienia szkoły.

Do dnia 13 lipca 2019 należy również:

- uregulować składki na komitet rodzicielski

- oddać wypożyczone książki i podręczniki do biblioteki szkolnej - w przeciwnym razie uczeń/uczennica może nie otrzymać świadectwa szkolnego.

Uroczystości z okazji 25-lecia szkoły

W dniu 13 lipca 2019 zostaną zorganizowane uroczystości z okazji 25-lecia szkoły.

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić wszystkich obecnych i byłych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli polonii do wspólnego świętowania rocznicy istnienia naszej szkoły. Uroczystość ta pozwoli uświadomić wszystkim ogromną rolę naszej szkoły w kształtowaniu tożsamości kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Uroczystości rozpoczną się około godziny 13:00 częścią artystyczną w wykonaniu uczniów, która odbędzie się w sali sportowej naszej szkoły. Po akademii, około godziny 14:00 nauczyciele rozdadzą uczniom świadectwa w klasach. Od godziny 15:00, zapraszamy na mały poczęstunek do St. Anton Pfarzentrum, Furtherstr. 94, 90429 Nurnberg (300m od szkoły). W związku z ograniczoną ilością miejsc w Pfarzentrum konieczna jest rejestracja osób biorących udział do dnia 16.06. Rejestracji można dokonać TUTAJ.

Wszelkie pomysły, pytania, komentarze proszę kierować do przedstawiciela Rady Rodziców pod adresem e-mail: admin(at)glos-szkoly.de

Serdecznie zapraszamy.

Zebranie w sprawie 25-lecia szkoły

W tym roku mija 25 lat od powstania SPK w Norymberdze. Na zakończenie roku szkolnego w dniu 13 lipca chcielibyśmy uczcić nasz Jubileusz 25 lecia. W związku z tym zapraszam na spotkanie Rady Rodziców i innych rodziców w 6 kwietnia o godz. 10:00 w sali 103 na parterze.

Pozdrawiam
Jarosław Muszyński Kierownik SPK

Podkategorie