Walne zebranie rodziców w dniu 19.10.2019

W dniu 19 października o godz. 9:00 odbędzie się walne zebranie rodziców (numer pokoju zostanie wywieszony przy wejściu do szkoły)

Na zebraniu omówiony zostanie roczny plan pracy i organizacja szkoły, sytuacja z podręcznikami, planowane imprezy i wycieczki szkolne, przedstawieni zostaną nowi nauczyciele, itp.

Ponadto dokona się wyboru nowych członków Rady Rodziców i nastąpi rozliczenie budżetu za rok 2018/2019. Zostaną przedstawione wydatki Komitetu Rodzicielskiego (min. ubezpieczenie uczniów, dotacje do wycieczek klasowych, balu karnawałowego dla dzieci, kopiowanie materiałów do nauki, zakup książek na koniec roku, zakup książek do biblioteki, kwiaty dla nauczycieli oraz inne ważne wydatki nie pokrywane finansowane przez MEN.

Wszystkie osoby, w tym szczególnie osoby z własnym zdaniem proszę o pojawienie się zebraniu, mamy wtedy możliwość dyskusji. Proszę o liczne uczestniczenie w tym zebraniu.