Zasady przyjęć do szkoły

Zasady przyjęć do klasy 1 SP
Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat.


Zasady przyjęć do klas starszych
Dzieci przyjeżdżające z Polski przyjmowane są do klasy do której otrzymały promocje. Pozostałe dzieci przyjmowane są do klasy odpowiadającej poziomowi wiedzy oraz znajomości języka polskiego.

Przy przyjmowaniu do szkoły konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły kraju pobytu, tzw. „Schulbescheinigung” które otrzymuje się w sekretariacie szkoły niemieckiej.

Kontakt:
kierownik SPK - Muszynski.Jaroslaw (at) gmx.de 
kierownik SPK - 0911-353618


Zasady przyjęć do klasy 0 „zerowej”
Do klasy 0 „zerowej” przyjmowane będą dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat, nauka w niej to zajęcia pozaszkolne, pozabudżetowe, opłacane przez rodziców.


Numer konta Rady Rodziców
Elternbeirat der polnischen Schule
IBAN:  DE92 7605 0101 0004 9235 53
BIC:  SSKNDE77XXX